, , , , ,

برداشت زرشک از باغات روستای آبخوری + تصاویر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری؛
برداشت زرشک از باغات روستای آبخوری + تصاویر
برداشت زرشک در باغات روستای آبخوری همه ساله اواخر مهرماه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار قومس؛ برداشت زرشک در روستای آبخوری اواخر مهر ماه با رسیدن این محصول از درختچه های پرخار آغاز می شود+تصاویر