, , , , ,

کاروانسرای شاه عباسی بنایی با قدمت صفویه

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
عکس نوشته؛
کاروانسرای شاه عباسی بنایی با قدمت صفویه
کاروانسرای شاه عباسی مربوط به دوران صفویه ودر 36 کیلومتری مسیر جاده سمنان ـ دامغان واقع شده است.

به گزارش خبرنگار قومس؛ کاروانسرای شاه عباسی که به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است هم اکنون در حال تخریب است.