17 روستای استان سمنان تا دهه فجر 95 گازرسانی می‌شوند