حریف استقلال بدنبال شروع طوفانی در لیگ قهرمانان آسیا