آزادی 4 محله دیگر در شرق موصل/ تیراندازی داعش به مردم در حال فرار